ช่วงราคาระหว่าง
-
ดอคสต้า โต๊ะ, ขาว ความสูง: 75 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม.
ดอคสต้า
โต๊ะ
7,990 บาท
ความสูง: 75 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
เลือกผสมผสานท็อปโต๊ะและโครงขาโต๊ะในแบบที่ชอบ
ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ
เลือกผสมผสานท็อปโต๊ะและโครงขาโต๊ะในแบบที่ชอบ เพื่อสร้างสรรค์ลุคที่เป็นคุณ
ดูการจับคู่ท็อปโต๊ะและโครงขาโต๊ะแบบที่เราชื่นชอบ
 
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความสูง: 72 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
3,690 บาท
ความสูง: 72 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลดำ ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อินกูร์ โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความสูง: 73 ซม.
อินกูร์
โต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความสูง: 73 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะพับข้าง, ไม้ไผ่, ขาว ความยาว: 106 ซม. ความยาวต่ำสุด: 74 ซม. ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะพับข้าง
6,990 บาท
ความยาว: 106 ซม., ความยาวต่ำสุด: 74 ซม., ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
นูร์ร็อกเกร์ โต๊ะ, ขาว ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 74 ซม.
นูร์ร็อกเกร์
โต๊ะ
4,290 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, ขาว, ขาว ความสูง: 74 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
ความสูง: 74 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, ขาว, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะท็อปคู่, ขาว, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะท็อปคู่
5,680 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อันแวนด์บาร์ โต๊ะ, ไม้ไผ่, ขาว ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 98 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อันแวนด์บาร์
โต๊ะ
13,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 98 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เมิคเคลบี โต๊ะพับข้าง, ไม้โอ๊ค ความยาว: 114 ซม. ความยาวต่ำสุด: 79 ซม. ความยาวสูงสุด: 150 ซม.
เมิคเคลบี
โต๊ะพับข้าง
14,990 บาท
ความยาว: 114 ซม., ความยาวต่ำสุด: 79 ซม., ความยาวสูงสุด: 150 ซม.