ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
8,990 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
3,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม., ความสูง: 72 ซม.
บเยิร์คอุดเดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 119 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
บเยิร์คอุดเดน
โต๊ะ
3,990 บาท
ความยาว: 119 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
ดอคสต้า โต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดอคสต้า
โต๊ะ
7,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม., ความสูง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะพับข้าง, ขาว, ไม้ไผ่ ความยาว: 106 ซม. ความยาวต่ำสุด: 74 ซม. ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะพับข้าง
6,990 บาท
ความยาว: 106 ซม., ความยาวต่ำสุด: 74 ซม., ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, แอนทีคสเตน ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลเทา ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลดำ ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อินกูร์ โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อินกูร์
โต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
990 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
นูร์เดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะ
2,790 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
6,890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
5,190 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า โต๊ะท็อปคู่, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะท็อปคู่
5,680 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า ฐานกากบาท, สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม. ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า
ฐานกากบาท
2,400 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม., ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
2,890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,390 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
560 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
650 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.