ช่วงราคาระหว่าง
-

โต๊ะอาหาร

For sharing meals and being together

Dining tables are hot spots even when there’s no food on them. Playing games, helping with homework or just lingering after a meal, they’re where you share good times with family and friends. We make ours sturdy and durable, in lots of styles to help you find what suits your taste. Many are extendable so you’ll always have room for everyone.

IKEA Dining tables
กัมเลเบ โต๊ะพับข้าง, เทา, ไลท์แอนทีคสเตน ความยาว: 134 ซม. ความยาวต่ำสุด: 67 ซม. ความยาวสูงสุด: 201 ซม.
กัมเลเบ
โต๊ะพับข้าง
8,690 บาท
ความยาว: 134 ซม., ความยาวต่ำสุด: 67 ซม., ความยาวสูงสุด: 201 ซม.
กลีฟอาร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ชุบโครเมี่ยม, ใส ความยาว: 125 ซม. ความยาวสูงสุด: 188 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
กลีฟอาร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
9,990 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความยาวสูงสุด: 188 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ดอคสต้า โต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดอคสต้า
โต๊ะ
7,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม., ความสูง: 75 ซม.
ทาเรนเดอ โต๊ะ, ดำ ความยาว: 110 ซม. ความกว้าง: 67 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ทาเรนเดอ
โต๊ะ
1,290 บาท
ความยาว: 110 ซม., ความกว้าง: 67 ซม., ความสูง: 74 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 75 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.
นูร์บู โต๊ะพับยึดผนัง, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 59 ซม. ความลึกต่ำสุด: 8 ซม.
นูร์บู
โต๊ะพับยึดผนัง
1,590 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 59 ซม., ความลึกต่ำสุด: 8 ซม.
No Youtube Player
 
ซินเนียลิก โต๊ะอาหาร, ไม้ก๊อก สีเนเชอรัล ความยาว: 236 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ซินเนียลิก
โต๊ะอาหาร
11,190 บาท
ความยาว: 236 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์แบร์ก โต๊ะพับยึดผนัง, ขาว ความกว้าง: 74 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์แบร์ก
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความกว้าง: 74 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ราคาเดิม  8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
5,290 บาท
ราคาเดิม  6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ราคาเดิม  8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ราคาเดิม  8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
5,290 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
5,290 บาท
ราคาเดิม  6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
ลีสซอบู โต๊ะ, วีเนียร์แอช ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ลีสซอบู
โต๊ะ
6,290 บาท
ความยาว: 140 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความสูง: 74 ซม.
No Youtube Player
 
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ราคาเดิม  8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
5,290 บาท
ราคาเดิม  6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะพับยึดผนัง, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกต่ำสุด: 10 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะพับยึดผนัง
1,790 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกต่ำสุด: 10 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
3,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม., ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 138 ซม. ความกว้าง: 84 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
4,990 บาท
ความยาว: 138 ซม., ความกว้าง: 84 ซม., ความสูง: 72 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
16,990 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
12,990 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
12,990 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
16,990 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาวสูงสุด: 155 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
14,990 บาท
ความยาวสูงสุด: 155 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาวสูงสุด: 155 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
14,990 บาท
ความยาวสูงสุด: 155 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, แอนทีคสเตน ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลดำ ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อินกูร์ โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความสูง: 73 ซม.
อินกูร์
โต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความสูง: 73 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะพับข้าง, ขาว, ไม้ไผ่ ความยาว: 106 ซม. ความยาวต่ำสุด: 74 ซม. ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะพับข้าง
6,990 บาท
ความยาว: 106 ซม., ความยาวต่ำสุด: 74 ซม., ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
8,990 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
990 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ, ไวท์สเตน, ไลท์แอนทีคสเตน ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
2,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ, ไวท์สเตน, ไลท์แอนทีคสเตน ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 73 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
2,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 73 ซม.
อพเพบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาว ความยาว: 185 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. ความหนา: 1.9 ซม.
อพเพบี
ท็อปโต๊ะ
4,500 บาท
ความยาว: 185 ซม., ความกว้าง: 90 ซม., ความหนา: 1.9 ซม.
ริดแบ็ก ท็อปโต๊ะ, สีส้ม ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความหนา: 3.7 ซม.
ริดแบ็ก
ท็อปโต๊ะ
2,000 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความหนา: 3.7 ซม.
ริดแบ็ก ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความหนา: 3.7 ซม.
ริดแบ็ก
ท็อปโต๊ะ
2,000 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความหนา: 3.7 ซม.
รึกเกสตอด ท็อปโต๊ะ, ดำ ความยาว: 170 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความหนา: 3.5 ซม.
รึกเกสตอด
ท็อปโต๊ะ
4,500 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความหนา: 3.5 ซม.
สแลฮุลท์ ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 185 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. ความหนา: 2 ซม.
สแลฮุลท์
ท็อปโต๊ะ
3,200 บาท
ความยาว: 185 ซม., ความกว้าง: 90 ซม., ความหนา: 2 ซม.
เอิฟแรรีด ท็อปโต๊ะ, ไม้ไผ่ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความหนา: 1.8 ซม.
เอิฟแรรีด
ท็อปโต๊ะ
3,500 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความหนา: 1.8 ซม.
แวสตันบี ท็อปโต๊ะ, น้ำตาลเข้ม ความยาว: 170 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความหนา: 5 ซม.
แวสตันบี
ท็อปโต๊ะ
7,500 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความหนา: 5 ซม.
/นูร์ร็อกเกร์ โต๊ะ, ขาว ไม้เบิร์ช ความยาว: 125 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 74 ซม.
/นูร์ร็อกเกร์
โต๊ะ
6,290 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 74 ซม.
/นูร์ร็อกเกร์ โต๊ะ, ขาว ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 74 ซม.
New
/นูร์ร็อกเกร์
โต๊ะ
4,290 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 74 ซม.
MÖCKELBY โต๊ะพับข้าง, ไม้โอ๊ค ความยาว: 114 ซม. ความยาวต่ำสุด: 79 ซม. ความยาวสูงสุด: 150 ซม.
MÖCKELBY
โต๊ะพับข้าง
14,990 บาท
ความยาว: 114 ซม., ความยาวต่ำสุด: 79 ซม., ความยาวสูงสุด: 150 ซม.
คาร์ปาลุนด์ โครงขา, ดำ ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 63 ซม. ความสูง: 71 ซม.
คาร์ปาลุนด์
โครงขา
3,190 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 63 ซม., ความสูง: 71 ซม.
ดัลส์ฮูลท์ โครงขา, ไม้เบิร์ช ความยาว: 132 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความสูง: 71 ซม.
ดัลส์ฮูลท์
โครงขา
4,190 บาท
ความยาว: 132 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความสูง: 71 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ราคาเดิม  4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ราคาเดิม  4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ราคาเดิม  4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
???PD_txt_newnlp???
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,390 บาท
ราคาเดิม  4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, ขาว, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, ขาว, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะท็อปคู่, ขาว, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะท็อปคู่
5,680 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เกรบเบสตอด โครงขา, ดำ ความยาว: 146 ซม. ความกว้าง: 61 ซม. ความสูง: 71 ซม.
เกรบเบสตอด
โครงขา
2,990 บาท
ความยาว: 146 ซม., ความกว้าง: 61 ซม., ความสูง: 71 ซม.
เมอร์บีลองงา โต๊ะ, น้ำตาล, วีเนียร์โอ๊ค ความยาว: 220 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เมอร์บีลองงา
โต๊ะ
25,990 บาท
ความยาว: 220 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 74 ซม.
แบ็กกอริด โครงขา, สีส้ม ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 71 ซม.
แบ็กกอริด
โครงขา
1,690 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 71 ซม.
แบ็กกอริด โครงขา, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 71 ซม.
แบ็กกอริด
โครงขา
1,690 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 71 ซม.
แวสตันบี โต๊ะ, แวสทาโน น้ำตาลเข้ม, น้ำตาลเข้ม ความยาว: 170 ซม. ความกว้าง: 78 ซม. ความสูง: 75 ซม.
แวสตันบี
โต๊ะ
14,690 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความกว้าง: 78 ซม., ความสูง: 75 ซม.
แวสทาโน โครงขา, น้ำตาลเข้ม ความยาว: 132 ซม. ความกว้าง: 72 ซม. ความสูง: 70 ซม.
แวสทาโน
โครงขา
7,190 บาท
ความยาว: 132 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความสูง: 70 ซม.