ช่วงราคาระหว่าง
-
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,750 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
8,250 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
7,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะอาหาร ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะอาหาร
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
ทรอนทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาว: 143 ซม. ความยาวสูงสุด: 203 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ทรอนทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 143 ซม., ความยาวสูงสุด: 203 ซม., ความสูง: 74 ซม.
นูร์บู โต๊ะพับยึดผนัง, ไม้เบิร์ช ความลึก: 59 ซม. ความลึกต่ำสุด: 8 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์บู
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความลึกต่ำสุด: 8 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์แบร์ก โต๊ะพับยึดผนัง, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์แบร์ก
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 138 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 84 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
4,990 บาท
ความยาว: 138 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 84 ซม.
สตอคโฮล์ม โต๊ะ, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความยาว: 170 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
สตอคโฮล์ม
โต๊ะ
19,950 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
กลีฟอาร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ชุบโครเมี่ยม, ใส ความยาว: 125 ซม. ความยาวสูงสุด: 188 ซม. ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.
กลีฟอาร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความยาวสูงสุด: 188 ซม., ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาวต่ำสุด: 241 ซม. ความยาวสูงสุด: 303 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
13,950 บาท
ความยาวต่ำสุด: 241 ซม., ความยาวสูงสุด: 303 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บเยิร์คอุดเดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 119 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
บเยิร์คอุดเดน
โต๊ะ
3,990 บาท
ความยาว: 119 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
ดอคสต้า โต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดอคสต้า
โต๊ะ
7,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม., ความสูง: 75 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
17,900 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
17,900 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความสูง: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 210 ซม. ความสูง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
9,150 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 210 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะพับข้าง, ขาว, ไม้ไผ่ ความยาว: 106 ซม. ความยาวต่ำสุด: 74 ซม. ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะพับข้าง
6,990 บาท
ความยาว: 106 ซม., ความยาวต่ำสุด: 74 ซม., ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, แอนทีคสเตน ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลเทา ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลดำ ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อินกูร์ โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อินกูร์
โต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
14,900 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
14,900 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลเทา ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
14,900 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
990 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
นูร์เดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะ
2,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
6,700 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,900 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
6,000 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
5,300 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะท็อปคู่, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะท็อปคู่
6,900 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,150 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส เทา ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,150 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส แดง ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,150 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส เทา ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาว ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,150 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาว ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.9 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.9 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, แก้ว ขาว ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 0.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 0.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, แก้ว ขาว ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 0.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
3,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 0.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โครงขา
3,600 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โครงขา
4,300 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
บิลสต้า ฐานกากบาท, สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม. ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า
ฐานกากบาท
2,900 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม., ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
3,000 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,600 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
3,000 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความหนา: 2.0 ซม.
เมลทอร์ป ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
ท็อปโต๊ะ
740 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
ท็อปโต๊ะ
440 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
650 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
550 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.