ช่วงราคาระหว่าง
-

โต๊ะอาหาร

For sharing meals and being together

Dining tables are hot spots even when there’s no food on them. Playing games, helping with homework or just lingering after a meal, they’re where you share good times with family and friends. We make ours sturdy and durable, in lots of styles to help you find what suits your taste. Many are extendable so you’ll always have room for everyone.

IKEA Dining tables
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะอาหาร ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะอาหาร
5,290 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
8,990 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 118 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
3,490 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
ทรอนทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาว: 143 ซม. ความยาวสูงสุด: 203 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ทรอนทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 143 ซม., ความยาวสูงสุด: 203 ซม., ความสูง: 74 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส แดง, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส แดง, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส เทาเข้ม, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
นูร์บู โต๊ะพับยึดผนัง, ไม้เบิร์ช ความลึก: 59 ซม. ความลึกต่ำสุด: 8 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์บู
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความลึกต่ำสุด: 8 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 89 ซม. ความยาวต่ำสุด: 26 ซม. ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะพับข้าง
8,290 บาท
ความยาว: 89 ซม., ความยาวต่ำสุด: 26 ซม., ความยาวสูงสุด: 152 ซม.
นูร์แบร์ก โต๊ะพับยึดผนัง, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์แบร์ก
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 129 ซม. ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
4,990 บาท
ความยาว: 129 ซม., ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 168 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
8,490 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 70 ซม. ความยาวต่ำสุด: 50 ซม. ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความยาวต่ำสุด: 50 ซม., ความยาวสูงสุด: 90 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 180 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
6,490 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 220 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
3,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 94 ซม., ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 138 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 84 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
4,990 บาท
ความยาว: 138 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 84 ซม.
สตอคโฮล์ม โต๊ะ, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความยาว: 170 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
สตอคโฮล์ม
โต๊ะ
19,900 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาวสูงสุด: 155 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
14,990 บาท
ความยาวสูงสุด: 155 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาวสูงสุด: 155 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
14,990 บาท
ความยาวสูงสุด: 155 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์ โต๊ะ ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
เลร์ฮัมน์
โต๊ะ
2,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
กลีฟอาร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ชุบโครเมี่ยม, ใส ความยาว: 125 ซม. ความยาวสูงสุด: 188 ซม. ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.
กลีฟอาร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
9,990 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความยาวสูงสุด: 188 ซม., ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาวต่ำสุด: 241 ซม. ความยาวสูงสุด: 303 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
13,490 บาท
ความยาวต่ำสุด: 241 ซม., ความยาวสูงสุด: 303 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บเยิร์คอุดเดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 119 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
บเยิร์คอุดเดน
โต๊ะ
3,990 บาท
ความยาว: 119 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
ดอคสต้า โต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ดอคสต้า
โต๊ะ
7,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 ซม., ความสูง: 75 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
16,900 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
16,900 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความสูง: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 210 ซม. ความสูง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 210 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะพับข้าง, ขาว, ไม้ไผ่ ความยาว: 106 ซม. ความยาวต่ำสุด: 74 ซม. ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะพับข้าง
6,990 บาท
ความยาว: 106 ซม., ความยาวต่ำสุด: 74 ซม., ความยาวสูงสุด: 138 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, ขาว ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, แอนทีคสเตน ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะพับข้าง, น้ำตาลดำ ความยาว: 88 ซม. ความยาวต่ำสุด: 59 ซม. ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะพับข้าง
4,990 บาท
ความยาว: 88 ซม., ความยาวต่ำสุด: 59 ซม., ความยาวสูงสุด: 117 ซม.
อินกูร์ โต๊ะ, ไม้สน ความยาว: 120 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
อินกูร์
โต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
14,900 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความสูง: 74 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
14,900 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โต๊ะ
990 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
นูร์เดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะ
2,790 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
5,190 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
6,890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะ, สีเงิน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะ
3,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บิลสต้า โต๊ะท็อปคู่, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 74 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะท็อปคู่
5,680 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 74 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส เทา ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส แดง ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส เทา ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาว ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, ไฮกลอส ขาว ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 1.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 1.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 1.9 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
1,690 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 1.9 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, แก้ว ขาว ความยาว: 135 ซม. ความหนา: 0.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,390 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความหนา: 0.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี ท็อปโต๊ะ, แก้ว ขาว ความยาว: 180 ซม. ความหนา: 0.8 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
ท็อปโต๊ะ
2,690 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความหนา: 0.8 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โครงขา
3,600 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 180 ซม. ความสูง: 73 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี
โครงขา
4,300 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความสูง: 73 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
บิลสต้า ฐานกากบาท, สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม. ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า
ฐานกากบาท
2,400 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม., ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม. ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
2,890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 118 ซม., ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,390 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม.
เมลทอร์ป ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
ท็อปโต๊ะ
430 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 125 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
650 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป โครงขา, ขาว ความยาว: 75 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เมลทอร์ป
โครงขา
560 บาท
ความยาว: 75 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.