ช่วงราคาระหว่าง
-
กรอโนส โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว, แก้ว, ดำ ความยาวโต๊ะ: 146 ซม. ความกว้างโต๊ะ: 78 ซม. ความสูงโต๊ะ: 75 ซม.
กรอโนส
โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว
5,990 บาท
ความยาวโต๊ะ: 146 ซม., ความกว้างโต๊ะ: 78 ซม., ความสูงโต๊ะ: 75 ซม.
กัมเลเบ โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว, เทา, ไลท์แอนทีคสเตน ความยาว: 134 ซม. ความยาวสูงสุด: 201 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
กัมเลเบ
โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว
16,290 บาท
ความยาว: 134 ซม., ความยาวสูงสุด: 201 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
จ็อคม็อค โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว, แอนทีคสเตน ความยาวโต๊ะ: 118 ซม. ความกว้างโต๊ะ: 74 ซม. ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.
จ็อคม็อค
โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว
4,990 บาท
ความยาวโต๊ะ: 118 ซม., ความกว้างโต๊ะ: 74 ซม., ความสูงโต๊ะ: 74 ซม.