ช่วงราคาระหว่าง
-
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้บาร์มีพนัก ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 50 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้บาร์มีพนัก
6,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 50 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้บาร์มีพนัก ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 50 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้บาร์มีพนัก
6,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 50 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
บุสเซ่ เก้าอี้บาร์, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 39 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม.
บุสเซ่
เก้าอี้บาร์
1,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 39 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม.
ดัลเฟรียด เก้าอี้บาร์, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 30 ซม. ความลึก: 50 ซม.
ดัลเฟรียด
เก้าอี้บาร์
1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 30 ซม., ความลึก: 50 ซม.
อูร์บัน เก้าอี้บาร์, ชุบโครเมี่ยม, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 48 ซม. ค.สูงที่นั่ง: 55 ซม.
อูร์บัน
เก้าอี้บาร์
3,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 48 ซม., ค.สูงที่นั่ง: 55 ซม.
นูร์แบร์ก โต๊ะพับยึดผนัง, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์แบร์ก
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์บู โต๊ะพับยึดผนัง, ไม้เบิร์ช ความลึก: 59 ซม. ความลึกต่ำสุด: 8 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์บู
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความลึกต่ำสุด: 8 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
บเยิร์คอุดเดน โต๊ะบาร์, ไม้เบิร์ช ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บเยิร์คอุดเดน
โต๊ะบาร์
3,490 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความสูง: 102 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า โต๊ะบาร์, สีเงิน, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความสูง: 105 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะบาร์
3,790 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความสูง: 105 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า โต๊ะบาร์, สีเงิน, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความสูง: 103 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
โต๊ะบาร์
5,290 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความสูง: 103 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
สตีก เก้าอี้บาร์มีพนัก, สีเงิน, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 44 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม.
สตีก
เก้าอี้บาร์มีพนัก
390 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 44 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิงกอล์ฟ เก้าอี้บาร์มีพนัก, แอนทีคสเตน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 45 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้บาร์มีพนัก
2,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 45 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิงกอล์ฟ เก้าอี้บาร์มีพนัก, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 45 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้บาร์มีพนัก
2,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 45 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เกลนน์ เก้าอี้บาร์, ชุบโครเมี่ยม, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 48 ซม. ความสูงที่นั่ง: 66 ซม.
เกลนน์
เก้าอี้บาร์
2,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 48 ซม., ความสูงที่นั่ง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เกลนน์ เก้าอี้บาร์, ชุบโครเมี่ยม, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 48 ซม. ความสูงที่นั่ง: 66 ซม.
เกลนน์
เก้าอี้บาร์
2,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความลึก: 48 ซม., ความสูงที่นั่ง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บิลสต้า ฐานกากบาท, สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม. ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า
ฐานกากบาท
2,400 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 ซม., ความสูง: 103 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 130 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
2,290 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บิลสต้า ท็อปโต๊ะ, ขาว ความยาว: 70 ซม. ความหนา: 2.0 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
บิลสต้า
ท็อปโต๊ะ
1,390 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความหนา: 2.0 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.