ช่วงราคาระหว่าง
-
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 188 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
9,200 บาท
ความกว้าง: 188 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้ไซด์บอร์ด ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 87 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้ไซด์บอร์ด
11,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 87 ซม.
สตูร์แนส ตู้อเนกประสงค์, แอนทีคสเตน ความกว้าง: 163 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 90 ซม.
สตูร์แนส
ตู้อเนกประสงค์
18,500 บาท
ความกว้าง: 163 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 90 ซม.