ช่วงราคาระหว่าง
-
เดียทอล์ฟ ตู้บานกระจก, น้ำตาลดำ ความลึก: 37 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. / 43 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 6 กก.
เดียทอล์ฟ
ตู้บานกระจก
1,990 บาท
ความลึก: 37 ซม., ความกว้าง: 43 ซม. / 43 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 6 กก.
บอร์ยเชอ ตู้บานกระจก, ขาว ความกว้าง: 75 ซม. ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 181 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้บานกระจก
6,490 บาท
ความกว้าง: 75 ซม., ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 181 ซม.
ฟาบรีเคอร์ ตู้บานกระจก, เขียวอ่อน ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 150 ซม. / 150 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
ฟาบรีเคอร์
ตู้บานกระจก
6,990 บาท
ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 150 ซม. / 150 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลีอาทอร์ป ตู้บานกระจก, ขาว ความลึก: 42 ซม. / 42 ซม. ความสูง: 215 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 48 กก.
ลีอาทอร์ป
ตู้บานกระจก
13,990 บาท
ความลึก: 42 ซม. / 42 ซม., ความสูง: 215 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 48 กก.
เดียทอล์ฟ ตู้บานกระจก, ขาว ความลึก: 37 ซม. / 37 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 6 กก.
เดียทอล์ฟ
ตู้บานกระจก
1,990 บาท
ความลึก: 37 ซม. / 37 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 6 กก.
เรกฮูเซอร์ ตู้บานกระจก, น้ำตาล ความกว้าง: 78 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 203 ซม.
เรกฮูเซอร์
ตู้บานกระจก
8,990 บาท
ความกว้าง: 78 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 203 ซม.
เรกฮูเซอร์ ตู้บานกระจก, น้ำตาล ความกว้าง: 118 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 203 ซม.
เรกฮูเซอร์
ตู้บานกระจก
12,990 บาท
ความกว้าง: 118 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 203 ซม.
เฮมเนส ชุดตู้เก็บของ, น้ำตาลเทา ความกว้าง: 229 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 197 ซม.
เฮมเนส
ชุดตู้เก็บของ
30,170 บาท
ความกว้าง: 229 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 197 ซม.