ช่วงราคาระหว่าง
-
บรูสซาลี ตู้บานเปิด, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 93 ซม.
บรูสซาลี
ตู้บานเปิด
3,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 93 ซม.
บรูสซาลี ตู้สูงบานเดี่ยว, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 190 ซม.
บรูสซาลี
ตู้สูงบานเดี่ยว
4,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 190 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์ ชุดตู้เก็บของ, แดง ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 82 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์
ชุดตู้เก็บของ
4,400 บาท
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 82 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์ ชุดตู้เก็บของ, สีส้ม, น้ำเงิน ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 70 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์
ชุดตู้เก็บของ
2,400 บาท
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 70 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์ ชุดตู้เก็บของ, สีส้ม, ขาว ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 35 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์
ชุดตู้เก็บของ
2,200 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 35 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์ ตู้, โลหะ, เทา ความสูงไม่รวมขาตู้: 35 ซม. ความสูงรวมขาตู้: 57 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์
ตู้
1,100 บาท
ความสูงไม่รวมขาตู้: 35 ซม., ความสูงรวมขาตู้: 57 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์ ตู้, โลหะ, เขียว ความสูงไม่รวมขาตู้: 60 ซม. ความสูงรวมขาตู้: 82 ซม. ความกว้าง: 35 ซม.
ลิกซ์ฮุลท์
ตู้
1,100 บาท
ความสูงไม่รวมขาตู้: 60 ซม., ความสูงรวมขาตู้: 82 ซม., ความกว้าง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก