ช่วงราคาระหว่าง
-
เซิทซิตรอน กระถางมีที่จ่ายน้ำ, ขาว ภายใน/ภายนอก, ขาว ความยาว: 13 ซม. ความกว้าง: 11 ซม. øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.
เซิทซิตรอน
กระถางมีที่จ่ายน้ำ
349 บาท
ความยาว: 13 ซม., ความกว้าง: 11 ซม., øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.
เซิทซิตรอน กระถางมีที่จ่ายน้ำ, ภายใน/ภายนอก ขาว, ขาว ความยาว: 29 ซม. ความกว้าง: 11 ซม. øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.
เซิทซิตรอน
กระถางมีที่จ่ายน้ำ
449 บาท
ความยาว: 29 ซม., ความกว้าง: 11 ซม., øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.