ช่วงราคาระหว่าง
-
อันแวนด์บาร์ ถาด, ดำ/เนเชอรัล, เครื่องแขวน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 48 ซม. ความสูง: 150 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
New
อันแวนด์บาร์
ถาด
1,390 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 48 ซม., ความสูง: 150 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.