ช่วงราคาระหว่าง
-
ซอคเกร์ กระถางเหล็กมีหูแขวน, เทา ความยาว: 34 ซม. ความกว้าง: 23 ซม. øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.
ซอคเกร์
กระถางเหล็กมีหูแขวน
THB 999
ความยาว: 34 ซม., ความกว้าง: 23 ซม., øสูงสุดของกระถาง: 10.5 ซม.
ซอคเกร์ ตู้ปลูกต้นไม้, ขาว ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 22 ซม. ความสูง: 35 ซม.
ซอคเกร์
ตู้ปลูกต้นไม้
THB 590
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 22 ซม., ความสูง: 35 ซม.
ซอคเกร์ ที่วางกระถางต้นไม้, เทา ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 71 ซม.
ซอคเกร์
ที่วางกระถางต้นไม้
THB 749
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 46 ซม., ความสูง: 71 ซม.
ซอคเกร์ รถเข็นย้ายต้นไม้, กัลวาไนซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 4 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ซอคเกร์
รถเข็นย้ายต้นไม้
THB 229
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 4 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ลันท์ลีฟ รถเข็นย้ายต้นไม้, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
ลันท์ลีฟ
รถเข็นย้ายต้นไม้
THB 279
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
วิลดาเปล ที่วางกระถางต้นไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 29 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
วิลดาเปล
ที่วางกระถางต้นไม้
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 29 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
วิลดาเปล รถเข็นย้ายต้นไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
วิลดาเปล
รถเข็นย้ายต้นไม้
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.