ช่วงราคาระหว่าง
-
บอร์บี ตะเกียงเทียน, ดำ ความยาว: 24 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความกว้าง: 24 ซม.
บอร์บี
ตะเกียงเทียน
699 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความสูง: 44 ซม., ความกว้าง: 24 ซม.
บอร์บี ตะเกียงเทียน, ดำ ความยาว: 15 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 15 ซม.
บอร์บี
ตะเกียงเทียน
399 บาท
ความยาว: 15 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 15 ซม.
พอมพ์ ตะเกียงเทียน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 28 ซม.
พอมพ์
ตะเกียงเทียน
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 28 ซม.