ช่วงราคาระหว่าง
-
บอร์บี ตะเกียงเทียน, ดำ ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ความสูง: 44 ซม.
บอร์บี
ตะเกียงเทียน
THB 690
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ความสูง: 44 ซม.
บอร์บี ตะเกียงเทียน, ดำ ความยาว: 15 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความสูง: 28 ซม.
บอร์บี
ตะเกียงเทียน
THB 399
ความยาว: 15 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความสูง: 28 ซม.
พอมพ์ ตะเกียงเทียน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 28 ซม.
พอมพ์
ตะเกียงเทียน
THB 499
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 28 ซม.
วอร์ลิก โคมเทียน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 30 ซม.
วอร์ลิก
โคมเทียน
THB 349
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 30 ซม.