ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮูลเต็ด จานไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฮูลเต็ด
จานไม้
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 5 ซม.
AVTAL จาน, ใบไม้, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 23 ซม. ความสูง: 2 ซม.
AVTAL
จาน
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 23 ซม., ความสูง: 2 ซม.
FIFFIGT ชาม, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16.5 ซม. ความสูง: 8 ซม.
FIFFIGT
ชาม
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16.5 ซม., ความสูง: 8 ซม.
SAKLIG ชาม, น้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 36 ซม. ความสูง: 5 ซม.
SAKLIG
ชาม
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 36 ซม., ความสูง: 5 ซม.
สตอคโฮล์ม ชาม, สีทอง สีทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 10 ซม.
สตอคโฮล์ม
ชาม
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 10 ซม.
สแวร์ตตัน ชามตกแต่ง, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 43 ซม. ความสูง: 14 ซม.
New
สแวร์ตตัน
ชามตกแต่ง
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 43 ซม., ความสูง: 14 ซม.
สแวร์ตตัน ชามตกแต่ง, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 15 ซม.
New
สแวร์ตตัน
ชามตกแต่ง
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 15 ซม.
สแวร์ตตัน ชามตกแต่ง, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 10 ซม.
New
สแวร์ตตัน
ชามตกแต่ง
343 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 10 ซม.