ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮูลเต็ด จานไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฮูลเต็ด
จานไม้
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 5 ซม.
สตอคโฮล์ม ชาม, สีทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 10 ซม.
New
สตอคโฮล์ม
ชาม
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 10 ซม.