ช่วงราคาระหว่าง
-
สตอคโฮล์ม ชาม, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม. ความสูง: 9.5 ซม.
สตอคโฮล์ม
ชาม
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม., ความสูง: 9.5 ซม.
ฮูลเต็ด จานไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฮูลเต็ด
จานไม้
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 5 ซม.
สตอคโฮล์ม ชาม, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม. ความสูง: 9.5 ซม.
สตอคโฮล์ม
ชาม
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม., ความสูง: 9.5 ซม.