ช่วงราคาระหว่าง
-
กลอซิก เชิงเทียน, แก้วใส ความกว้าง: 7 ซม. ความสูง: 3.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
กลอซิก
เชิงเทียน
79 บาท
/3 ชิ้น
ความกว้าง: 7 ซม., ความสูง: 3.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
KLARHET ที่ใส่เทียนทีไลท์, หลากสี เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.5 ซม. ความสูง: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
KLARHET
ที่ใส่เทียนทีไลท์
29 บาท
/3 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.5 ซม., ความสูง: 5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
กลอซิก จานรองเทียน, แก้วใส ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความสูง: 2.2 ซม.
กลอซิก
จานรองเทียน
269 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความสูง: 2.2 ซม.
กลอซิก จานรองเทียน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 1.5 ซม.
กลอซิก
จานรองเทียน
29 บาท
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 1.5 ซม.