ช่วงราคาระหว่าง
-
กลิมม่า เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม. ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
กลิมม่า
เทียนทีไลท์
249 บาท
/24 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม., ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
แนสเชอ เชิงเทียน, กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 11 ซม.
แนสเชอ
เชิงเทียน
399 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความสูง: 11 ซม.
แวลแชนด์ เชิงเทียน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 4.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
แวลแชนด์
เชิงเทียน
499 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 4.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น