ช่วงราคาระหว่าง
-
กลิมม่า เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม. ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
กลิมม่า
เทียนทีไลท์
249 บาท
/24 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม., ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
ลึสเตร์ เชิงเทียน, เทาเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม.
ลึสเตร์
เชิงเทียน
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม.
วอร์ลิก ที่ใส่เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
วอร์ลิก
ที่ใส่เทียนทีไลท์
189 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
แนสเชอ เชิงเทียน, กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม. ความสูง: 7 ซม.
แนสเชอ
เชิงเทียน
179 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม., ความสูง: 7 ซม.
แวลแชนด์ เชิงเทียน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 4.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
แวลแชนด์
เชิงเทียน
499 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 4.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น