ช่วงราคาระหว่าง
-
กลิมม่า เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม. ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
กลิมม่า
เทียนทีไลท์
THB 199
/100 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม., ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
ซูลมีส เทียนแท่ง, คละสี, ลายตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
ซูลมีส
เทียนแท่ง
THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
ดอคเลียน เทียน, สีแดงไวน์ ความสูง: 18 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียน
THB 39
/4 ชิ้น
ราคาเดิม  THB 139
/4 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดอคเลียน เทียน, ม่วงไลแลค ความสูง: 18 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียน
THB 39
/4 ชิ้น
ราคาเดิม  THB 139
/4 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดอคเลียน เทียน, เทา ความสูง: 18 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียน
THB 39
/4 ชิ้น
ราคาเดิม  THB 139
/4 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดอคเลียน เทียน, เขียว ความสูง: 18 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียน
THB 39
/4 ชิ้น
ราคาเดิม  THB 139
/4 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดอคเลียน เทียนแท่ง, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 59
ราคาเดิม  THB 119
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 59
ราคาเดิม  THB 119
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, สีแดงไวน์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 59
ราคาเดิม  THB 119
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 59
ราคาเดิม  THB 119
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, สีแดงไวน์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 39
ราคาเดิม  THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 39
ราคาเดิม  THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 39
ราคาเดิม  THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
???PD_txt_newnlp???
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
THB 39
ราคาเดิม  THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
ฟีร์คันติก เทียนแท่ง, โทนเขียว ความกว้าง: 4.5 ซม. ความสูง: 4.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ฟีร์คันติก
เทียนแท่ง
THB 199
/9 ชิ้น
ความกว้าง: 4.5 ซม., ความสูง: 4.5 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ฟีร์คันติก เทียนแท่ง, โทนสีแดง ความกว้าง: 4.5 ซม. ความสูง: 4.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ฟีร์คันติก
เทียนแท่ง
THB 199
/9 ชิ้น
ความกว้าง: 4.5 ซม., ความสูง: 4.5 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ยูบล่า เทียน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ความสูง: 35 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 10 ชม.
ยูบล่า
เทียน
THB 279
/8 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ความสูง: 35 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 10 ชม.
ยูบล่า เทียนใส่โคมไฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ความสูง: 19 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ยูบล่า
เทียนใส่โคมไฟ
THB 239
/20 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ความสูง: 19 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
สปอน่า เทียนแท่ง, ลาย paisley เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม. ความสูง: 12.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
สปอน่า
เทียนแท่ง
THB 159
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม., ความสูง: 12.5 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
สปอน่า เทียนแท่ง, ดอกกุหลาบ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม. ความสูง: 12.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
สปอน่า
เทียนแท่ง
THB 159
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม., ความสูง: 12.5 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
สปินน่า เทียนแท่ง, แดง, รูปหัวใจ ความสูง: 5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สปินน่า
เทียนแท่ง
THB 199
/3 ชิ้น
ความสูง: 5 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
ออฟต้า เทียน, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ความสูง: 23 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม.
ออฟต้า
เทียน
THB 119
/10 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ความสูง: 23 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม.
ออฟต้า เทียน, เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ความสูง: 23 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม.
ออฟต้า
เทียน
THB 119
/10 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ความสูง: 23 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5 ชม.
เฟโนเมียน เทียนลอยน้ำ, สีเนเชอรัล ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม. ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
เฟโนเมียน
เทียนลอยน้ำ
THB 139
/24 ชิ้น
ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม., ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
เฟโนเมียน เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล, กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
เฟโนเมียน
เทียนแท่ง
THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
เฟโนเมียน เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 15 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
เฟโนเมียน
เทียนแท่ง
THB 89
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 15 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เย็บบิก เทียนแท่ง, น้ำเงิน-เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 9 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เย็บบิก
เทียนแท่ง
THB 129
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 9 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เย็บบิก เทียนแท่ง, เทา/ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 9 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เย็บบิก
เทียนแท่ง
THB 129
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 9 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เย็บบิก เทียนแท่ง, สีส้ม, ชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 9 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เย็บบิก
เทียนแท่ง
THB 129
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 9 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
เฮมเชอ เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูง: 8 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม.
เฮมเชอ
เทียนแท่ง
THB 79
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูง: 8 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม.