ช่วงราคาระหว่าง
-
LÄTTNAD เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
LÄTTNAD
เทียนแท่ง
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม., ความสูง: 10 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 26 ชม.
กลิมม่า เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม. ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
กลิมม่า
เทียนทีไลท์
169 บาท
/100 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 4 ชม., ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
กลิมม่า เทียนทีไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม. ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
กลิมม่า
เทียนทีไลท์
249 บาท
/24 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 9 ชม., ปริมาณบรรจุ: 24 ชิ้น
คลูคเฮียต เทียน, เขียวอ่อน ความสูง: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
คลูคเฮียต
เทียน
149 บาท
/8 ชิ้น
ความสูง: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
คลูคเฮียต เทียน, ฟ้าอ่อน ความสูง: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
คลูคเฮียต
เทียน
149 บาท
/8 ชิ้น
ความสูง: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
คลูคเฮียต เทียน, ชมพูอ่อน ความสูง: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
คลูคเฮียต
เทียน
149 บาท
/8 ชิ้น
ความสูง: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 5.5 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, เขียวอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
79 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, ฟ้าอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
79 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน เทียนแท่ง, ชมพูอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม. ความสูง: 14 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ดอคเลียน
เทียนแท่ง
79 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม., ความสูง: 14 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 40 ชม.
ยูบล่า เทียน, ขาว ความสูง: 35 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 10 ชม.
ยูบล่า
เทียน
279 บาท
/8 ชิ้น
ความสูง: 35 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 10 ชม.
ยูบล่า เทียนใส่โคมไฟ, ขาว ความสูง: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
ยูบล่า
เทียนใส่โคมไฟ
239 บาท
/20 ชิ้น
ความสูง: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 6 ชม.
เฟโนเมียน เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล ความสูง: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม.
เฟโนเมียน
เทียนแท่ง
79 บาท
ความสูง: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.8 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 45 ชม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเชอ เทียนแท่ง, สีเนเชอรัล ความสูง: 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5.7 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม.
เฮมเชอ
เทียนแท่ง
65 บาท
/4 ชิ้น
ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5.7 ซม., ระยะเวลาการเผาไหม้: 15 ชม.