ช่วงราคาระหว่าง
-
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
1,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 18 ซม. ความสูง: 65 ซม. ความกว้าง: 12 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
1,590 บาท
ความยาว: 18 ซม., ความสูง: 65 ซม., ความกว้าง: 12 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความกว้าง: 8 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
99 บาท
ความยาว: 10 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความกว้าง: 8 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 28 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 8 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
699 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความกว้าง: 8 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 5.5 ซม. ความสูง: 21 ซม. ความกว้าง: 5.5 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
89 บาท
ความยาว: 5.5 ซม., ความสูง: 21 ซม., ความกว้าง: 5.5 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 16 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 16 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
39 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 28 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 28 ซม.