ช่วงราคาระหว่าง
-
บลอดเด็ท แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 30 ซม.
บลอดเด็ท
แจกัน
369 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 30 ซม.
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
1,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
179 บาท
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
1,590 บาท
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
99 บาท
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
690 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 5.5 ซม. ความกว้าง: 5.5 ซม. ความสูง: 21 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
89 บาท
ความยาว: 5.5 ซม., ความกว้าง: 5.5 ซม., ความสูง: 21 ซม.