ช่วงราคาระหว่าง
-
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
THB 1,690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 24 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
THB 289
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 24 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 1,590
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 499
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 99
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 199
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 5.5 ซม. ความกว้าง: 5.5 ซม. ความสูง: 21 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 89
ความยาว: 5.5 ซม., ความกว้าง: 5.5 ซม., ความสูง: 21 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 16 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
THB 119
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 16 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
THB 39
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 28 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
THB 99
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 28 ซม.