ช่วงราคาระหว่าง
-
FREDLÖS/ เฟรียดเลิซ แจกัน, เบจ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 43 ซม.
FREDLÖS/เฟรียดเลิซ
แจกัน
THB 499
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความสูง: 43 ซม.
กัสตันเยเนิท ชาม, ขาว, ผักตบชวา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม. ความสูง: 15 ซม.
กัสตันเยเนิท
ชาม
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม., ความสูง: 15 ซม.
กู๊ดแชนน่า ชาม, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 8 ซม.
กู๊ดแชนน่า
ชาม
THB 550
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ดอฟท์ต้า ของแขวนประดับ, ลายดอกไม้, มีกลิ่นหอม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. น้ำหนักสุทธิ: 12 ก. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
ดอฟท์ต้า
ของแขวนประดับ
THB 159
/3 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., น้ำหนักสุทธิ: 12 ก., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
ดอฟท์ต้า ดอกไม้แห้งหอม, มีกลิ่นหอม คละสี ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ดอฟท์ต้า
ดอกไม้แห้งหอม
THB 39
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 5 ซม.
บลูมสเตร์ ชาม, ทรงรี, คละสี ความยาว: 37 ซม. ความกว้าง: 9 ซม. ความสูง: 8.5 ซม.
บลูมสเตร์
ชาม
THB 399
ความยาว: 37 ซม., ความกว้าง: 9 ซม., ความสูง: 8.5 ซม.
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
THB 1,690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 65 ซม.
บลูมสเตร์ แจกัน, มีลาย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 24 ซม.
บลูมสเตร์
แจกัน
THB 289
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 24 ซม.
วีเนการ์ จานไม้, ขาว, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 ซม. ความสูง: 4.5 ซม.
วีเนการ์
จานไม้
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 ซม., ความสูง: 4.5 ซม.
วีเนการ์ จานไม้, แดง, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม. ความสูง: 4 ซม.
วีเนการ์
จานไม้
THB 299
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม., ความสูง: 4 ซม.
วีเนการ์ ชาม, ดำ, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 10 ซม.
วีเนการ์
ชาม
THB 259
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 10 ซม.
สตอคโฮล์ม แจกัน, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. ความสูง: 20 ซม.
สตอคโฮล์ม
แจกัน
THB 1,590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม., ความสูง: 20 ซม.
สตอคโฮล์ม แจกัน, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 40 ซม.
สตอคโฮล์ม
แจกัน
THB 1,190
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ฮุฟซอด ชาม, เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 11 ซม.
ฮุฟซอด
ชาม
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 11 ซม.
ฮูลเต็ด จานไม้, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฮูลเต็ด
จานไม้
THB 199
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 5 ซม.
เนิดแวนดิก ชาม, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความสูง: 7 ซม.
เนิดแวนดิก
ชาม
THB 500
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความสูง: 7 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 1,590
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 499
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 199
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 22 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 10 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 99
ความยาว: 10 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 14 ซม.
เรคทังเงล แจกัน, แก้วใส ความยาว: 5.5 ซม. ความกว้าง: 5.5 ซม. ความสูง: 21 ซม.
เรคทังเงล
แจกัน
THB 89
ความยาว: 5.5 ซม., ความกว้าง: 5.5 ซม., ความสูง: 21 ซม.
เอียนซีดิก แจกัน, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม. ความสูง: 18 ซม.
เอียนซีดิก
แจกัน
THB 39
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.7 ซม., ความสูง: 18 ซม.
แมร์คลิก ชาม, ดำ, ทรงรี ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 20 ซม. ความสูง: 7.5 ซม.
แมร์คลิก
ชาม
THB 279
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 20 ซม., ความสูง: 7.5 ซม.