เซียลซูแอล หม้อเคี่ยวซอส, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
เซียลซูแอล
หม้อเคี่ยวซอส
THB 1,890
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาตร: 2 ลิตร