เซียลซูแอล หม้อเคี่ยวซอส, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
เซียลซูแอล
หม้อเคี่ยวซอส
1,790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาตร: 3 ลิตร