ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลเลฮันดา ชามผสมพร้อมฝา, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
New
อัลเลฮันดา
ชามผสมพร้อมฝา
359 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 14 ซม., ปริมาตร: 4 ลิตร
อัลเลฮันดา ชามผสมพร้อมฝา, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 11.5 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
New
อัลเลฮันดา
ชามผสมพร้อมฝา
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 11.5 ซม., ปริมาตร: 2 ลิตร