ช่วงราคาระหว่าง
-
เฟลคกิก ตะแกรง/กระชอน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 15 ซม.
เฟลคกิก
ตะแกรง/กระชอน
THB 39
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 15 ซม.