ช่วงราคาระหว่าง
-
VISPAD ตะแกรง/กระชอน, ขาว ความสูง: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
VISPAD
ตะแกรง/กระชอน
69 บาท
ความสูง: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
ทูกิก ที่สลัดน้ำผัก, ขาว ความสูง: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม.
ทูกิก
ที่สลัดน้ำผัก
169 บาท
ความสูง: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม.