ช่วงราคาระหว่าง
-
แชงก้า หม้อด้ามพร้อมฝา, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความจุ: 2 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้ามพร้อมฝา
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความจุ: 2 ลิตร
แชงก้า หม้อด้าม, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 8 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้าม
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 8 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
เฟอร์บลัฟฝัด หม้อด้าม, น้ำตาลทอง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
เฟอร์บลัฟฝัด
หม้อด้าม
349 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 8 ซม., ความจุ: 1 ลิตร