ช่วงราคาระหว่าง
-
สนิทซิก หม้อด้ามพร้อมฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 7 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
สนิทซิก
หม้อด้ามพร้อมฝา
THB 229
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 7 ซม., ปริมาตร: 1 ลิตร
อิเกีย 365+ หม้อด้ามพร้อมฝา, เทฟลอน, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อด้ามพร้อมฝา
THB 550
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 8 ซม., ปริมาตร: 1 ลิตร
เฟอร์บลัฟฝัด หม้อด้าม, น้ำตาลทอง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
New
เฟอร์บลัฟฝัด
หม้อด้าม
THB 499
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 8 ซม., ปริมาตร: 1 ลิตร
เฟอร์บลัฟฝัด หม้อด้าม, น้ำตาลทอง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
New
เฟอร์บลัฟฝัด
หม้อด้าม
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 11 ซม., ปริมาตร: 2 ลิตร
แชงก้า หม้อด้ามพร้อมฝา, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้ามพร้อมฝา
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาตร: 2 ลิตร