ช่วงราคาระหว่าง
-
คัสตรูล หม้อด้ามพร้อมฝา, เบจ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ความจุ: 1.5 ลิตร
คัสตรูล
หม้อด้ามพร้อมฝา
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความสูง: 12 ซม., ความจุ: 1.5 ลิตร
คัสตรูล หม้อด้ามพร้อมฝา, เขียว ความสูง: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความจุ: 1.5 ลิตร
คัสตรูล
หม้อด้ามพร้อมฝา
490 บาท
ความสูง: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.5 ลิตร
สนิทซิก หม้อด้ามพร้อมฝา, สแตนเลส ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
สนิทซิก
หม้อด้ามพร้อมฝา
229 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า หม้อด้าม, เทา ความสูง: 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้าม
299 บาท
ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
แชงก้า หม้อด้ามพร้อมฝา, เทา ความสูง: 9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความจุ: 2 ลิตร
แชงก้า
หม้อด้ามพร้อมฝา
590 บาท
ความสูง: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความจุ: 2 ลิตร