ช่วงราคาระหว่าง
-
เซียลซูแอล กระทะทอด, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 6 ซม.
เซียลซูแอล
กระทะทอด
THB 1,490
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 6 ซม.
เซียนิอูร์ กระทะทอด, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 5 ซม.
เซียนิอูร์
กระทะทอด
THB 990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 5 ซม.
กริลล่า กระทะย่าง, ดำ ความยาว: 36 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ความสูง: 5 ซม.
กริลล่า
กระทะย่าง
THB 499
ความยาว: 36 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ความสูง: 5 ซม.
คาวอลคอด กระทะทอด, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 4 ซม.
คาวอลคอด
กระทะทอด
THB 125
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 4 ซม.
แชงก้า กระทะทอด, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า
กระทะทอด
THB 499
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า กระทะทอด, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า
กระทะทอด
THB 299
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 5 ซม.
แชงก้า กระทะย่าง, เทา ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความสูง: 4 ซม.
แชงก้า
กระทะย่าง
THB 790
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความสูง: 4 ซม.