ช่วงราคาระหว่าง
-
วูร์ม ชั้นวางขวดไวน์ 4 ขวด, สแตนเลส ความลึก: 10 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 12 ซม.
วูร์ม
ชั้นวางขวดไวน์ 4 ขวด
399 บาท
ความลึก: 10 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 12 ซม.