ช่วงราคาระหว่าง
-
อวร์ดนิ่ง เครื่องชั่งอาหาร, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.
อวร์ดนิ่ง
เครื่องชั่งอาหาร
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.