ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟัสชิเนรา เขียง, ไม้อะคาเซีย ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 19 ซม. ความหนา: 1.8 ซม.
ฟัสชิเนรา
เขียง
279 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 19 ซม., ความหนา: 1.8 ซม.
ฟัสชิเนรา เขียง, ไม้อะคาเซีย ความยาว: 52 ซม. ความกว้าง: 22 ซม. ความหนา: 1.8 ซม.
ฟัสชิเนรา
เขียง
499 บาท
ความยาว: 52 ซม., ความกว้าง: 22 ซม., ความหนา: 1.8 ซม.
พร็อพแมต เขียง, ไม้บีช ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 27 ซม. ความหนา: 22 มม.
พร็อพแมต
เขียง
299 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 27 ซม., ความหนา: 22 มม.
พร็อพแมต เขียง, ไม้บีช ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความหนา: 16 มม.
พร็อพแมต
เขียง
139 บาท
ความยาว: 30 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความหนา: 16 มม.
พร็อพแมต เขียง, ไม้บีช ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความหนา: 16 มม.
พร็อพแมต
เขียง
199 บาท
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความหนา: 16 มม.
มอทลูสท์ เขียง, เขียว/ขาว ความยาว: 34 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ความหนา: 10 มม.
มอทลูสท์
เขียง
249 บาท
ความยาว: 34 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ความหนา: 10 มม.
อ็อปทิดลิก เขียง, ไม้ไผ่ ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความหนา: 12 มม.
อ็อปทิดลิก
เขียง
199 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความหนา: 12 มม.
อ็อปทิดลิก เขียง, ไม้ไผ่ ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความหนา: 16 มม.
อ็อปทิดลิก
เขียง
399 บาท
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความหนา: 16 มม.
เลกกิททิม เขียง, ขาว ความยาว: 34 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ความหนา: 8 มม.
เลกกิททิม
เขียง
99 บาท
ความยาว: 34 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ความหนา: 8 มม.
แลมปลิก เขียง, ไม้ไผ่ ความยาว: 46 ซม. ความกว้าง: 53 ซม. ความหนา: 18 มม.
แลมปลิก
เขียง
590 บาท
ความยาว: 46 ซม., ความกว้าง: 53 ซม., ความหนา: 18 มม.