ช่วงราคาระหว่าง
-
อวร์ดนิ่ง ที่คว่ำจาน, สแตนเลส ความยาว: 50 ซม. ความสูง: 36 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
อวร์ดนิ่ง
ที่คว่ำจาน
990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความสูง: 36 ซม., ความกว้าง: 27 ซม.