ช่วงราคาระหว่าง
-
อวร์ดนิ่ง เครื่องชั่งอาหาร, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.
อวร์ดนิ่ง
เครื่องชั่งอาหาร
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.
อัลเลฮันดา ชามผสมพร้อมฝา, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
New
อัลเลฮันดา
ชามผสมพร้อมฝา
359 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 14 ซม., ปริมาตร: 4 ลิตร
อัลเลฮันดา ชามผสมพร้อมฝา, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 11.5 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
New
อัลเลฮันดา
ชามผสมพร้อมฝา
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 11.5 ซม., ปริมาตร: 2 ลิตร