ช่วงราคาระหว่าง
-
วาร์ดาเกน ถาดพาย, สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความจุ: 1.8 ลิตร
New
วาร์ดาเกน
ถาดพาย
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความจุ: 1.8 ลิตร
คอนซีส ถาดย่าง, สแตนเลส ความยาว: 26 ซม. ความกว้าง: 20 ซม. ความสูง: 5.5 ซม.
คอนซีส
ถาดย่าง
199 บาท
ความยาว: 26 ซม., ความกว้าง: 20 ซม., ความสูง: 5.5 ซม.
คอนซีส ถาดย่าง, สแตนเลส ความยาว: 34 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ความสูง: 5.5 ซม.
คอนซีส
ถาดย่าง
499 บาท
ความยาว: 34 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ความสูง: 5.5 ซม.
คอนซีส ถาดย่างพร้อมตะแกรง, สแตนเลส ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 32 ซม. ความสูง: 6.5 ซม.
คอนซีส
ถาดย่างพร้อมตะแกรง
690 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความกว้าง: 32 ซม., ความสูง: 6.5 ซม.
สมูร์ด จานอบ/จานเสิร์ฟ, ขาว, เทา ความยาว: 32 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ความสูง: 6 ซม.
สมูร์ด
จานอบ/จานเสิร์ฟ
590 บาท
ความยาว: 32 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ความสูง: 6 ซม.
สมูร์ด จานอบ/จานเสิร์ฟ, ขาว, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 6 ซม. ความจุ: 2.2 ลิตร
สมูร์ด
จานอบ/จานเสิร์ฟ
399 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 6 ซม., ความจุ: 2.2 ลิตร
เดริมมาร์ ถาดพาย, แดง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 3 ซม. ความจุ: 2.5 ลิตร
เดริมมาร์
ถาดพาย
259 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 3 ซม., ความจุ: 2.5 ลิตร