ช่วงราคาระหว่าง
-
สมูร์ด จานอบ/จานเสิร์ฟ ความยาว: 32 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ปริมาตร: 3.5 ลิตร
สมูร์ด
จานอบ/จานเสิร์ฟ
590 บาท
ความยาว: 32 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ปริมาตร: 3.5 ลิตร
สมูร์ด จานอบ/จานเสิร์ฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ปริมาตร: 2.2 ลิตร
สมูร์ด
จานอบ/จานเสิร์ฟ
399 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ปริมาตร: 2.2 ลิตร