ช่วงราคาระหว่าง
-
FLAXIG เก้าอี้โยก, แดง ความกว้าง: 61 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความสูง: 70 ซม.
FLAXIG
เก้าอี้โยก
1,990 บาท
ความกว้าง: 61 ซม., ความลึก: 80 ซม., ความสูง: 70 ซม.
FLAXIG เก้าอี้โยก, ดำ ความกว้าง: 61 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความสูง: 70 ซม.
FLAXIG
เก้าอี้โยก
1,990 บาท
ความกว้าง: 61 ซม., ความลึก: 80 ซม., ความสูง: 70 ซม.
โมลเต เก้าอี้ทำงาน, เหลือง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 42 ซม.
โมลเต
เก้าอี้ทำงาน
490 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 42 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก