ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย พีเอส ลมส์ อาร์มแชร์หมุน, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน ความลึก: 62 ซม. ความสูงที่นั่ง: 17 ซม. ความสูง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส ลมส์
อาร์มแชร์หมุน
2,990 บาท
ความลึก: 62 ซม., ความสูงที่นั่ง: 17 ซม., ความสูง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส ลมส์ อาร์มแชร์หมุน, ส้มอ่อน, สีส้ม ความลึก: 62 ซม. ความสูงที่นั่ง: 17 ซม. ความสูง: 75 ซม.
อิเกีย พีเอส ลมส์
อาร์มแชร์หมุน
2,990 บาท
ความลึก: 62 ซม., ความสูงที่นั่ง: 17 ซม., ความสูง: 75 ซม.