ช่วงราคาระหว่าง
-
สตูฟว่า กรุนด์ลิก ขาตู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. สูงอย่างน้อย: 10.5 ซม. ปรับได้สูงสุด: 12.5 ซม.
???PD_txt_newnlp???
สตูฟว่า กรุนด์ลิก
ขาตู้
150 บาท
/2 ชิ้น
ราคาเดิม  200 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., สูงอย่างน้อย: 10.5 ซม., ปรับได้สูงสุด: 12.5 ซม.