ช่วงราคาระหว่าง
-
สเล็กทิง กระเป๋า, เทา, เขียว ความกว้าง: 25 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 25 ซม.
สเล็กทิง
กระเป๋า
499 บาท
ความกว้าง: 25 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 25 ซม.
สเล็กทิง กล่องผ้า, เทา, เขียว ความกว้าง: 27 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 17 ซม.
สเล็กทิง
กล่องผ้า
269 บาท
ความกว้าง: 27 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 17 ซม.
สเล็กทิง กล่องผ้า, เทา, สีส้ม ความกว้าง: 18 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 17 ซม.
สเล็กทิง
กล่องผ้า
499 บาท
/3 ชิ้น
ความกว้าง: 18 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 17 ซม.
สเล็กทิง ชั้นแขวน 3 ช่อง, เทา ความกว้าง: 25 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 50 ซม.
สเล็กทิง
ชั้นแขวน 3 ช่อง
269 บาท
ความกว้าง: 25 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 50 ซม.
สเล็กทิง ชั้นแขวน 5 ช่อง, เทา ความกว้าง: 25 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 98 ซม.
สเล็กทิง
ชั้นแขวน 5 ช่อง
399 บาท
ความกว้าง: 25 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 98 ซม.