ช่วงราคาระหว่าง
-

ที่เก็บของสำหรับเด็ก

พร้อมเติบโตเคียงข้างเจ้าตัวน้อย

เพราะที่เก็บของสำหรับเด็กควรใช้ได้ทนนาน ปลอดภัย เข้ากับสไตล์ห้อง และต่อเติมเสริมแต่งตามวัยที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเจ้าตัวน้อย STUVA/สตูฟว่า ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้ครบ เพราะเลือกโครงตู้ ลิ้นชัก และอุปกรณ์ได้ตามการใช้งานและพื้นที่ในบ้านอย่างแท้จริง

No Youtube Player
ร่วมกันสร้างสรรค์
บ้านที่ปลอดภัยด้วยกัน
อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังเพื่อความปลอดภัย