ช่วงราคาระหว่าง
-
ซีนาส กล่องไฟ LED, ใส ความยาว: 24 ซม. ความสูง: 24 ซม. ความกว้าง: 24 ซม.
ซีนาส
กล่องไฟ LED
1,490 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความสูง: 24 ซม., ความกว้าง: 24 ซม.
มินเน่น โคมแขวนเพดาน, หลายสี, โลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.4 ม.
มินเน่น
โคมแขวนเพดาน
790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.4 ม.
สกอยยิค โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม. ความสูง: 21 ซม.
สกอยยิค
โคมเพดาน
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม., ความสูง: 21 ซม.
สกอยยิค โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20.5 ซม. ความสูง: 31 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
สกอยยิค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20.5 ซม., ความสูง: 31 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
สกอยยิค โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20.5 ซม. ความสูง: 31 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
สกอยยิค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20.5 ซม., ความสูง: 31 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
สกอยยิค โคมไฟติดผนัง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 30 ซม. ความยาวสายไฟ: 170 ซม.
สกอยยิค
โคมไฟติดผนัง
790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 30 ซม., ความยาวสายไฟ: 170 ซม.
สกอยยิค โคมไฟติดผนัง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 30 ซม. ความยาวสายไฟ: 170 ซม.
สกอยยิค
โคมไฟติดผนัง
790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 30 ซม., ความยาวสายไฟ: 170 ซม.
สกอยยิค โคมไฟโต๊ะทำงาน ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
สกอยยิค
โคมไฟโต๊ะทำงาน
990 บาท
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
สกอยยิค โคมไฟโต๊ะทำงาน, เขียว ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
สกอยยิค
โคมไฟโต๊ะทำงาน
990 บาท
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
สมีลล่า ซูล โคมเพดาน, เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 67 ซม. ความสูง: 12.5 ซม.
สมีลล่า ซูล
โคมเพดาน
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 67 ซม., ความสูง: 12.5 ซม.
สมีลล่า บลุมม่า โคมไฟติดผนัง, ชมพูอ่อน ความลึก: 7.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
สมีลล่า บลุมม่า
โคมไฟติดผนัง
299 บาท
ความลึก: 7.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
Adjust this lamp’s brightness when going from playtime to bedtime.
สมีลล่า แชร์น่า โคมไฟติดผนัง, น้ำเงิน ความลึก: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
สมีลล่า แชร์น่า
โคมไฟติดผนัง
299 บาท
ความลึก: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
สเนออิก โคมไฟติดผนัง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก
โคมไฟติดผนัง
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก โคมไฟติดผนัง, ชมพูอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก
โคมไฟติดผนัง
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.5 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
สเนออิก โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชมพูอ่อน ความสูง: 47 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13.5 ซม.
สเนออิก
โคมไฟโต๊ะทำงาน
790 บาท
ความสูง: 47 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13.5 ซม.