ช่วงราคาระหว่าง
-
สเป็กซ่า บ้านตุ๊กตา ความลึก: 1 ซม. ความสูง: 31 ซม. ความกว้าง: 29 ซม.
สเป็กซ่า
บ้านตุ๊กตา
279 บาท
ความลึก: 1 ซม., ความสูง: 31 ซม., ความกว้าง: 29 ซม.
สแวฟว่า ชิงช้า, ดำ, แดง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 92 ซม. ความสูง: 160 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 70 กก.
สแวฟว่า
ชิงช้า
1,890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 92 ซม., ความสูง: 160 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 70 กก.
  • Children’s toys that entertain and educate

    Here you’ll find all our kid’s toys and play items to keep your children entertained and engaged. Our toys have age recommendations to help you choose what’s suitable for your kids as they grow. We’ve got a big range arranged into different categories, like physical play, wooden toys, arts and crafts, role-play and soft toys. So you can find what you’re looking for quickly and easily. Check out our soft toys, for example. As well as adorable dogs and teddy bears, you’ll find more unusual ones like cute little frogs and Swedish moose. But they’re all good at hugging and listening to kids!

  • Toys and play to help kids develop

    Children learn and develop through play, so we’ve designed our toys with that in mind. Take a look at our DUKTIG series, for example, with its saucepans and teacups and toy food. Toys like these encourage role-play, which is great for developing children’s creativity, social skills and vocabulary. Or check out our paints, crayons and easel. Drawing and painting improve children’s concentration and muscle control and help them get a better understanding of themselves and the world around them. If you’d like to know more about how playing helps children develop, you can read our Understand Play and Development guide. You’ll find it here under “How to…”