ช่วงราคาระหว่าง
-

เตียงเด็ก

When it’s time for a ‘big kid’ bed

When the big day comes for your child to move out of their cot, our children’s beds are a great fit. They come in a wide range of styles and colours, and some are extendable to keep up with your growing child.

IKEA Children’s beds
มึกก้า โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง ความยาว: 165 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
มึกก้า
โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง
2,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
มึกก้า โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง, น้ำตาลเทา ความยาว: 165 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
มึกก้า
โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง
2,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
กุลลิแวร์ โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง, ขาว ความยาว: 165 ซม. ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
กุลลิแวร์
โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง
3,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
กุลลิแวร์ โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 165 ซม. ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
กุลลิแวร์
โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง
3,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
ซุนด์วีค โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง ความยาวต่ำสุด: 137 ซม. ความยาวสูงสุด: 207 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
5,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 137 ซม., ความยาวสูงสุด: 207 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง ความยาวต่ำสุด: 137 ซม. ความยาวสูงสุด: 207 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
5,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 137 ซม., ความยาวสูงสุด: 207 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, ขาว ความยาวต่ำสุด: 137 ซม. ความยาวสูงสุด: 207 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
5,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 137 ซม., ความยาวสูงสุด: 207 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ทรูเกน โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, เทาอ่อน ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
ทรูเกน
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
8,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
บูซุนเง เตียงปรับขยายได้, สีมีเดียมบลู  ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
บูซุนเง
เตียงปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
บูซุนเง เตียงปรับขยายได้, ชมพูอ่อน ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
บูซุนเง
เตียงปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความสูงหัวเตียง: 79 ซม.
มินเน่น โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง ความยาวต่ำสุด: 135 ซม. ความยาวสูงสุด: 206 ซม. ความสูงปลายเตียง: 72 ซม.
มินเน่น
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
3,790 บาท
ความยาวต่ำสุด: 135 ซม., ความยาวสูงสุด: 206 ซม., ความสูงปลายเตียง: 72 ซม.
มินเน่น โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง ความยาวต่ำสุด: 135 ซม. ความยาวสูงสุด: 206 ซม. ความสูงปลายเตียง: 72 ซม.
มินเน่น
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
3,790 บาท
ความยาวต่ำสุด: 135 ซม., ความยาวสูงสุด: 206 ซม., ความสูงปลายเตียง: 72 ซม.