ช่วงราคาระหว่าง
-

เตียงเด็ก

When it’s time for a ‘big kid’ bed

When the big day comes for your child to move out of their cot, our children’s beds are a great fit. They come in a wide range of styles and colours, and some are extendable to keep up with your growing child.

IKEA Children’s beds
บูซุนเง เตียงปรับขยายได้, ขาว ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
บูซุนเง
เตียงปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
บูซุนเง เตียงปรับขยายได้, ชมพูอ่อน ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
บูซุนเง
เตียงปรับขยายได้
6,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
ซุนด์วีค โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, ขาว ความยาวต่ำสุด: 137 ซม. ความยาวสูงสุด: 207 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ซุนด์วีค
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
5,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 137 ซม., ความยาวสูงสุด: 207 ซม., ความสูง: 80 ซม.
มินเน่น โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, ขาว ความยาวต่ำสุด: 135 ซม. ความยาวสูงสุด: 206 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
มินเน่น
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
3,590 บาท
ความยาวต่ำสุด: 135 ซม., ความยาวสูงสุด: 206 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
มินเน่น โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, ดำ ความยาวต่ำสุด: 135 ซม. ความยาวสูงสุด: 206 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
มินเน่น
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
3,590 บาท
ความยาวต่ำสุด: 135 ซม., ความยาวสูงสุด: 206 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.