ช่วงราคาระหว่าง
-
มึกก้า โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง ความยาว: 165 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
มึกก้า
โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง
2,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
มึกก้า โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง, น้ำตาลเทา ความยาว: 165 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
มึกก้า
โครงเตียง+ระแนงพื้นเตียง
2,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 22 ซม.
กุลลิแวร์ โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 165 ซม. ความกว้าง: 76 ซม. ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม.
กุลลิแวร์
โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง
3,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความกว้าง: 76 ซม., ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม.
กุลลิแวร์ โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง, ขาว ความยาว: 165 ซม. ความกว้าง: 76 ซม. ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม.
กุลลิแวร์
โครงเตียงและระแนงพื้นเตียง
3,990 บาท
ความยาว: 165 ซม., ความกว้าง: 76 ซม., ความสูงหัวเตียง/ปลายเตียง: 57 ซม.
ทรูเกน โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง, เขียว ความยาวต่ำสุด: 138 ซม. ความยาวสูงสุด: 208 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
ทรูเกน
โครงเตียงขยาย+พื้นระแนง
4,090 บาท
ความยาวต่ำสุด: 138 ซม., ความยาวสูงสุด: 208 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.