ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลอส จาน, คละสี เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
คาลอส
จาน
59 บาท
/6 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
คาลอส ชาม, คละสี เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
คาลอส
ชาม
59 บาท
/6 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สมัสก้า ชาม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า
ชาม
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า จาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
สมัสก้า
จาน
149 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น