ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรูเกน กล่องเก็บของ, เหลือง ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 50 ซม.
ทรูเกน
กล่องเก็บของ
2,590 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 50 ซม.
ทรูเกน ตู้ลิ้นชัก, น้ำเงิน ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม.
ทรูเกน
ตู้ลิ้นชัก
8,590 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, ชมพูอ่อน ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, สีมีเดียมบลู  ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม.