ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรูเกน กล่องเก็บของ, เหลือง ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
ทรูเกน
กล่องเก็บของ
2,590 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
ทรูเกน ตู้ลิ้นชัก, เทาอ่อน ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม.
ทรูเกน
ตู้ลิ้นชัก
8,590 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, ชมพูอ่อน ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, สีมีเดียมบลู  ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความสูง: 75 ซม.