ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรูฟัสท์ กล่องเก็บของ, ขาว ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความสูง: 36 ซม.
ทรูฟัสท์
กล่องเก็บของ
200 บาท
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 30 ซม., ความสูง: 36 ซม.
ทรูฟัสท์ ชั้นวางของ, ขาว ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความหนา: 1.2 ซม.
ทรูฟัสท์
ชั้นวางของ
400 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 30 ซม., ความหนา: 1.2 ซม.
ทรูฟัสท์ ชั้นวางของ, ไม้สน ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 30 ซม. ความหนา: 1.4 ซม.
ทรูฟัสท์
ชั้นวางของ
500 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 30 ซม., ความหนา: 1.4 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ขาว ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 145 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
1,500 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 145 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ไม้สน ความกว้าง: 94 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
2,700 บาท
ความกว้าง: 94 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 52 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ขาว ความกว้าง: 99 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 56 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
2,200 บาท
ความกว้าง: 99 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 56 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ขาว ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
1,200 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ขาว ความกว้าง: 99 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
2,400 บาท
ความกว้าง: 99 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ไม้สน ความกว้าง: 94 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
3,400 บาท
ความกว้าง: 94 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ไม้สน ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
1,700 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, หลายสี, ไม้สน ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
2,150 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, แดง, ขาว ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
3,300 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, ไม้สน, ขาว ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
2,150 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, ชมพู, ขาว ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
3,300 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, ขาว, ไม้สน ความกว้าง: 94 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
3,300 บาท
ความกว้าง: 94 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 52 ซม.
ทรูฟัสท์ ชุดตู้เก็บของ, แดง, ไม้สน ขาว ความกว้าง: 94 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์
ชุดตู้เก็บของ
4,400 บาท
ความกว้าง: 94 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 91 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ดำ ความกว้าง: 99 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
2,400 บาท
ความกว้าง: 99 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ดำ ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 94 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
1,200 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 94 ซม.
ทรูเกน กล่องเก็บของ, เหลือง ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 50 ซม.
ทรูเกน
กล่องเก็บของ
2,590 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 50 ซม.
ทรูเกน ตู้ลิ้นชัก, น้ำเงิน ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม.
ทรูเกน
ตู้ลิ้นชัก
8,590 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม.
ทรูเกน ตู้เสื้อผ้า, เขียว ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 187 ซม.
ทรูเกน
ตู้เสื้อผ้า
12,990 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 187 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, ชมพูอ่อน ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, สีมีเดียมบลู  ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้เสื้อผ้า, ชมพูอ่อน ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้เสื้อผ้า
4,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 139 ซม.
บูซุนเง ตู้เสื้อผ้า, สีมีเดียมบลู  ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม.
New
บูซุนเง
ตู้เสื้อผ้า
4,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 139 ซม.
เฮนส์วีค ตู้+ชั้นวาง, ขาว ความกว้าง: 75 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 161 ซม.
เฮนส์วีค
ตู้+ชั้นวาง
3,290 บาท
ความกว้าง: 75 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 161 ซม.
เฮนส์วีค ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 75 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 174 ซม.
เฮนส์วีค
ตู้เสื้อผ้า
4,490 บาท
ความกว้าง: 75 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 174 ซม.