ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรูฟัสท์ โครงตู้, ขาว ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 145 ซม. ความกว้าง: 46 ซม.
ทรูฟัสท์
โครงตู้
1,500 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 145 ซม., ความกว้าง: 46 ซม.
ซุนด์วีค ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความลึก: 50 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 18 ซม. ความสูง: 171 ซม.
ซุนด์วีค
ตู้เสื้อผ้า
7,990 บาท
ความลึก: 50 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 18 ซม., ความสูง: 171 ซม.
ทรูเกน กล่องเก็บของ, เหลือง ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
ทรูเกน
กล่องเก็บของ
2,590 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
ทรูเกน ตู้ลิ้นชัก, เทาอ่อน ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม.
ทรูเกน
ตู้ลิ้นชัก
8,590 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 41 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม.
ทรูเกน ตู้เสื้อผ้า, เทาอ่อน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 187 ซม. ความกว้าง: 89 ซม.
ทรูเกน
ตู้เสื้อผ้า
12,990 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 187 ซม., ความกว้าง: 89 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, ชมพูอ่อน ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้ 2 ลิ้นชัก, สีมีเดียมบลู  ความลึก: 40 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง
ตู้ 2 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บูซุนเง ตู้เสื้อผ้า, ชมพูอ่อน ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บูซุนเง
ตู้เสื้อผ้า
4,990 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 139 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
บูซุนเง ตู้เสื้อผ้า, สีมีเดียมบลู  ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 139 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บูซุนเง
ตู้เสื้อผ้า
4,990 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 139 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
เฮนส์วีค ตู้+ชั้นวาง, ขาว ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 161 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เฮนส์วีค
ตู้+ชั้นวาง
3,290 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 161 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
เฮนส์วีค ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
เฮนส์วีค
ตู้เสื้อผ้า
4,490 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.