วึซซ่า ทุลต้า เบาะรองนอน, ขาว ความยาว: 120 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนา: 1.5 ซม.
วึซซ่า ทุลต้า
เบาะรองนอน
300 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนา: 1.5 ซม.