ช่วงราคาระหว่าง
-
ทิสดัค โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ปริมาณแสง: 370 ลูเมน ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 58 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
2,990 บาท
ปริมาณแสง: 370 ลูเมน, ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 58 ซม.
ทิสดัค โคมไฟตั้งพื้น LED, ขาว ปริมาณแสง: 90 ลูเมน ความสูง: 140 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 24 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟตั้งพื้น LED
4,290 บาท
ปริมาณแสง: 90 ลูเมน, ความสูง: 140 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 24 ซม.
ทิสดัค ไฟสปอตไลท์ LED แบบหนีบ, เทา ปริมาณแสง: 90 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 10 ซม. ความสูงโป๊ะโคม: 8 ซม.
ทิสดัค
ไฟสปอตไลท์ LED แบบหนีบ
1,590 บาท
ปริมาณแสง: 90 ลูเมน, เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 10 ซม., ความสูงโป๊ะโคม: 8 ซม.