ช่วงราคาระหว่าง
-
เอียคบี กรูฟวัน ชั้นวางของ, ดำ, แก้ว ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 19 ซม. ความสูง: 7.2 ซม.
เอียคบี กรูฟวัน
ชั้นวางของ
THB 1,390
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 19 ซม., ความสูง: 7.2 ซม.
เอียคบี มนส์ ฉากรับชั้น, ดำ ความลึก: 28 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เอียคบี มนส์
ฉากรับชั้น
THB 329
/2 ชิ้น
ความลึก: 28 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคบี รูแบร์ท ฉากรับชั้น, อะลูมิเนียม ความกว้าง: 3 ซม. ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 25 ซม.
เอียคบี รูแบร์ท
ฉากรับชั้น
THB 125
ความกว้าง: 3 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 25 ซม.
เอียคบี วิคตูร์ ชั้นวางของ, แดง ความกว้าง: 75 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความหนา: 1.6 ซม.
เอียคบี วิคตูร์
ชั้นวางของ
THB 165
ความกว้าง: 75 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความหนา: 1.6 ซม.
เอียคบี แลร์แบร์ก ฉากรับชั้น, ขาว ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 2.5 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
เอียคบี แลร์แบร์ก
ฉากรับชั้น
THB 90
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 2.5 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
เอียคบี โฮล ฉากรับชั้น, ดำ ความกว้าง: 3 ซม. ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 24 ซม.
เอียคบี โฮล
ฉากรับชั้น
THB 99
ความกว้าง: 3 ซม., ความลึก: 18 ซม., ความสูง: 24 ซม.
เอียคบี ไลว่า ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 59 ซม. ความลึก: 24 ซม. ความหนา: 1.5 ซม.
เอียคบี ไลว่า
ชั้นวางของ
THB 89
ความกว้าง: 59 ซม., ความลึก: 24 ซม., ความหนา: 1.5 ซม.