ช่วงราคาระหว่าง
-
เอียคบี มอสบี/ เอียคบี เบียร์นุม ชั้นแขวนผนัง ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 238 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/เอียคบี เบียร์นุม
ชั้นแขวนผนัง
3,150 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 238 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/ เอียคบี เบียร์นุม ชั้นแขวนผนัง ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 119 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/เอียคบี เบียร์นุม
ชั้นแขวนผนัง
1,680 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 119 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี วิคตูร์/ เอียคบี มนส์ ชั้นแขวนผนัง, แดง ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
เอียคบี วิคตูร์/เอียคบี มนส์
ชั้นแขวนผนัง
494 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
เอียคบี อเล็กซ์/ เอียคบี วัลเทร์ ชั้นวางของมีลิ้นชัก ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 119 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 20 กก.
เอียคบี อเล็กซ์/เอียคบี วัลเทร์
ชั้นวางของมีลิ้นชัก
2,150 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 119 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 20 กก.
เอียคบี แยร์เปน/ เอียคบี รูแบร์ท ชั้นแขวนผนัง ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 119 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี รูแบร์ท
ชั้นแขวนผนัง
865 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 119 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/ เอียคบี โฮล ชั้นแขวนผนัง, ดำ, น้ำตาลดำ ความลึก: 28 ซม. ความกว้าง: 119 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี โฮล
ชั้นแขวนผนัง
688 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความกว้าง: 119 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แลร์แบร์ก ฉากรับชั้น, ขาว ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 2.5 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
เอียคบี แลร์แบร์ก
ฉากรับชั้น
90 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 2.5 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
เอียคบี โฮล ฉากรับชั้น, ดำ ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 24 ซม. ความกว้าง: 3 ซม.
เอียคบี โฮล
ฉากรับชั้น
99 บาท
ความลึก: 18 ซม., ความสูง: 24 ซม., ความกว้าง: 3 ซม.
เอียคบี ไลว่า ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ ความลึก: 24 ซม. ความหนา: 1.5 ซม. ความกว้าง: 59 ซม.
เอียคบี ไลว่า
ชั้นวางของ
89 บาท
ความลึก: 24 ซม., ความหนา: 1.5 ซม., ความกว้าง: 59 ซม.