บีร์เคลันด์ ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความลึก: 58 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม. ความสูง: 200 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความลึก: 58 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม., ความสูง: 200 ซม.