ช่วงราคาระหว่าง
-
บีร์เคลันด์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 6 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 112 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 6 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 112 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
บีร์เคลันด์ โต๊ะข้างเตียง, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 32 ซม. ความลึก: 39 ซม.
บีร์เคลันด์
โต๊ะข้างเตียง
3,990 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 32 ซม., ความลึก: 39 ซม.