เบยย่า โคมไฟตั้งพื้น, หวาย, ชุบนิกเกิล ความสูง: 146 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
เบยย่า
โคมไฟตั้งพื้น
2,590 บาท
ความสูง: 146 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.