ช่วงราคาระหว่าง
-
ครูบี โคมตั้งพื้นแบบอัพไลท์, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 180.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 30.0 ซม.
ครูบี
โคมตั้งพื้นแบบอัพไลท์
850 บาท
ความสูง: 180.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 30.0 ซม.
ครูบี โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 150 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 30.5 ซม.
ครูบี
โคมไฟพื้น/โคมไฟอ่านหนังสือ
1,190 บาท
ความสูง: 150 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 28 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 30.5 ซม.
ครูบี โคมไฟโต๊ะทำงาน, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 49 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ครูบี
โคมไฟโต๊ะทำงาน
690 บาท
ความสูง: 49 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.