ช่วงราคาระหว่าง
-
บอสซิสค์ โคมตั้งพื้นแบบอัพไลท์, ไม้เบิร์ช ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 179 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 26 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
บอสซิสค์
โคมตั้งพื้นแบบอัพไลท์
THB 1,390
ความสูง: 179 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 26 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.