ช่วงราคาระหว่าง
-
บอสซิสค์ รางเพดานสปอตไลท์ 3 ดวง, ขาว, ชุบนิกเกิล ความยาว: 76 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 7 ซม.
บอสซิสค์
รางเพดานสปอตไลท์ 3 ดวง
790 บาท
ความยาว: 76 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 7 ซม.
บอสซิสค์ โคมแขวนเพดาน, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูงรวม: 195 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม.
บอสซิสค์
โคมแขวนเพดาน
690 บาท
ความสูงรวม: 195 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม.