ที่เก็บของในห้องนอน

เก็บของสารพันได้อย่างที่ฝัน

เพราะการตื่นนอนในแต่ละวันต้องใช้เวลา เราจึงมีที่เก็บของในห้องนอนไว้ให้คุณเตรียมพร้อมรับวันใหม่ได้ง่ายๆ และประหยัดเวลาอันมีค่า ไม่ว่าจะเป็นเช้าวันใหม่ที่งัวเงียแค่ไหนก็ตาม

มีจำหน่ายแล้วที่อิเกีย
ซ่อนเก็บไม่เกะกะ
บริการต่างๆ จาก IKEA

เราช่วยคุณ
นำกลับบ้านได้

โปรโมชันและข้อมูลทั่วไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการ
เส้นทางการเดินทาง โปรโมชันและอื่นๆ

  • Bedroom storage – very organised, very affordable

    You’ll take the stressing out of dressing when you’ve got bedroom storage that helps you find what you need, fast. So have a look here for everything from wardrobes with sliding doors to organise all your party dresses and chunky jumpers to hooks to hang up your handbags. Our bedroom storage comes in lots of styles, colours and materials. You’ll even find bed headboards with storage drawers that slide out. We also have lots of clothes boxes and clever organisers that are designed to go inside your chest of drawers and wardrobe so you can quickly find your warm socks on chilly mornings or your best scarf just before the party.

  • Bedroom storage and more in your style

    As a lot of our bedroom storage belongs to large series, it’s easy to get a set of furniture that gives your room a coordinated look. Keep a look out for series names like MALM or HEMNES. We also have many more home furnishings that match our bedroom storage, too, like rugs, lamps and bed linen. And if you want the ultimate in bedroom storage solutions, why not create your own wardrobe with our PAX system? You combine frames to the size that suits your space and organise the inside with your choice of clothes rails, drawers and more. You can design your PAX wardrobe using our online planner.