ช่วงราคาระหว่าง
-

หลอดไฟและโคมไฟอื่นๆ

So your clothes can’t hide in the dark

Dark wardrobes do not make for a quick choice of clothing in the morning. Our integrated wardrobe lighting can help you see what you have to wear (or don’t!). The LED lights in our KOMPLEMENT series are designed to fit perfectly in our PAX wardrobes. They don’t emit much heat, so they’re ideal for narrow spaces. Simply open the door, and they’re on.

สตริแบร์ย แถบไฟ LED, สีอะลูมิเนียม ปริมาณแสง: 150 ลูเมน ความยาว: 42 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
สตริแบร์ย
แถบไฟ LED
790 บาท
ปริมาณแสง: 150 ลูเมน, ความยาว: 42 ซม., ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
สตริแบร์ย แถบไฟ LED, สีอะลูมิเนียม ปริมาณแสง: 300 ลูเมน ความยาว: 67 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
สตริแบร์ย
แถบไฟ LED
890 บาท
ปริมาณแสง: 300 ลูเมน, ความยาว: 67 ซม., ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
สตริแบร์ย แถบไฟ LED, สีอะลูมิเนียม ปริมาณแสง: 340 ลูเมน ความยาว: 92 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
New
สตริแบร์ย
แถบไฟ LED
990 บาท
ปริมาณแสง: 340 ลูเมน, ความยาว: 92 ซม., ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
  • Integrated lighting so clothes can’t hide

    Fed up with never finding the things you want to wear? Put our integrated lighting inside your wardrobe and you’ll be able to see your clothes and shoes, no matter where they’re hiding. KOMPLEMENT integrated lighting uses long-lasting LED (light-emitting diodes) lighting strips. They give off very little heat, so they’re ideal for putting inside your wardrobe. Our integrated lighting gives you light where you need it and it even goes on automatically when you open the door. And, as you won’t need to switch on the main light in your bedroom, your partner can snore on in peace while you take the time you need to choose your outfit.

  • Integrated lighting for shelves and more

    KOMPLEMENT integrated lighting will do a great job inside your wardrobe but you can also use it with other furniture like shelves, for example. Again you get light where you need it, maybe to help display your favourite knick-knacks. You just need to set the switch to “manual”. Of course, if you’re looking for a wardrobe to put your integrated lighting into or some shelves, you can find them here here, too. We have lots of things that will make your life at home a bit easier without breaking the bank. So why not make a quick trip to your local IKEA store today!