ช่วงราคาระหว่าง
-

พื้นเตียงไม้ระแนง

A firm foundation for sleep

Combine our slatted bed bases with one of our sprung or foam mattresses and one of our bed frames. It extends the lifetime and comfort of your mattress by absorbing most of the stress and weight on your bed. With some bases you can adjust the slats for firmness. We even have a base with adjustable foot and head sections, so that you can get comfy when sitting up in bed, for example.

IKEA slatted bed bases
สกูร์วา คานเตียง, กัลวาไนซ์ ความยาวต่ำสุด: 126 ซม. ความยาวสูงสุด: 223 ซม. ความกว้าง: 6 ซม.
สกูร์วา
คานเตียง
500 บาท
ความยาวต่ำสุด: 126 ซม., ความยาวสูงสุด: 223 ซม., ความกว้าง: 6 ซม.