ช่วงราคาระหว่าง
-
BJORLI ขาเตียง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BJORLI
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BJORLI ขาเตียง, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BJORLI
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38 มม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BRATTVÅG ขาเตียง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BRATTVÅG
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BRATTVÅG ขาเตียง, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BRATTVÅG
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BRENNÅSEN ขาเตียง, ย้อมสีดำ ความกว้าง: 7 ซม. ความลึก: 7 ซม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม.
BRENNÅSEN
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
ความกว้าง: 7 ซม., ความลึก: 7 ซม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BRYNILEN ขาเตียง, ไม้โอ๊ค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BRYNILEN
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BURFJORD ขาเตียง, ไม้โอ๊ค ความกว้าง: 55 มม. ความลึก: 55 มม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม.
BURFJORD
ขาเตียง
600 บาท
/4 ชิ้น
ความกว้าง: 55 มม., ความลึก: 55 มม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 20 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
BÅTSFJORD/ บวทส์ฟยอร์ด ขาเตียง, ไม้เบิร์ช เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 10 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
BÅTSFJORD/บวทส์ฟยอร์ด
ขาเตียง
400 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 10 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ซุลทอน ขาเสริม, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 ซม. สูงอย่างน้อย: 20 ซม. ปรับได้สูงสุด: 30 ซม.
ซุลทอน
ขาเสริม
300 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 ซม., สูงอย่างน้อย: 20 ซม., ปรับได้สูงสุด: 30 ซม.