ช่วงราคาระหว่าง
-
บริมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง, ดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 77 ซม.
บริมเนส
โต๊ะเครื่องแป้ง
3,390 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 77 ซม.
บริมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง+ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 37 ซม.
บริมเนส
โต๊ะเครื่องแป้ง+ตู้ 2 ลิ้นชัก
6,380 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 37 ซม.
บริมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง+ตู้ 2 ลิ้นชัก, ดำ ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 37 ซม.
บริมเนส
โต๊ะเครื่องแป้ง+ตู้ 2 ลิ้นชัก
6,380 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 37 ซม.
มาล์ม โต๊ะเครื่องแป้ง, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
มาล์ม
โต๊ะเครื่องแป้ง
3,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
Close-up of a white dressing table with a fold-up mirror.
ช่องลับสำหรับจัดเก็บ
โต๊ะเครื่องแป้ง รุ่น บริมเนส ขจัดปัญหาของรกกวนใจด้วยช่องลับสำหรับจัดเก็บเครื่องประดับและเครื่องสำอางพร้อมกระจกเงาในตัวที่ใช้งานได้สะดวก
บริมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง 3,390 บาท
 
บริมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง, ขาว ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 77 ซม.
บริมเนส
โต๊ะเครื่องแป้ง
3,390 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 77 ซม.
 
 
  • Dressing tables – your personal styling zone

    Dressing tables are a great practical place to put on the glamour and they also make a big style impact in a room. The drawers give you a lot of storage space for all your make-up and jewellery. If you organise the inside of them with some of our boxes and compartments, finding everything will so be easy that you’ll be the one telling him, “hurry up or we’ll be late”. The things you use most often, like a hairbrush or mascara, usually end up on top of your dressing table. So we have the baskets and boxes to keep the tops of dressing tables in order, too.

  • Must haves with dressing tables

    Our dressing tables mostly come with mirrors. If you go for one that doesn’t, we have a big choice of mirrors. Two lights on either side of the mirror give you the best light for all those delicate styling moments. If you use wall lamps, you’ll save useful space on your dressing table top. Another essential is something to sit on. We have a big choice of chairs and stools to complement our dressing tables. A lot of our furniture comes in series, too. So getting chests of drawers or wardrobes and so on that coordinate perfectly with our dressing tables is easy. Just look out for products with the same series name.